Kinh doanh và mức độ nền tảng quản lý nguồn nhân lực (FDA)

The Manchester College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Kinh doanh và mức độ nền tảng quản lý nguồn nhân lực (FDA)

The Manchester College

Các (FDA) khóa học Quản trị Kinh doanh và nguồn nhân lực Bằng cơ sở về là gì?

Khóa học này được thiết kế cho sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong quản lý nguồn nhân lực. Chương trình cung cấp đầy thách thức, kinh nghiệm học tập toàn diện và phát triển sinh viên trí tuệ, giao tiếp và khả năng thực tế.

Tất cả học sinh được dự kiến ​​sẽ thực hiện kinh nghiệm làm việc trong cả hai năm của khóa học mà họ điều tra một chủ đề và thực hành các kỹ năng lựa chọn phát triển trên sân. Khóa học này là lớp học dựa trên (ngoài các yếu tố kinh nghiệm làm việc) và được phân phối toàn thời gian trong hai ngày theo môn học và ngành công nghiệp nhân viên chuyên môn.

Khóa học được đánh giá trong suốt năm. Nhiệm vụ được dựa trên kịch bản công nghiệp và thực tế là trong nhiều mô-đun. Một số đánh giá cũng bao gồm các yếu tố của nhóm đánh giá bản thân và bạn bè.

Tôi sẽ được những gì có thể làm sau khi tôi đã hoàn thành khóa học này?

Học sinh hoàn thành mức độ nền tảng sẽ có cơ hội đầu lên trình độ chuyên môn của họ với Cử nhân (Danh dự) Bằng cấp trong quản trị kinh doanh (với con đường) tại Đại học Manchester Metropolitan. Học sinh có thể đăng ký qua UCAS cho chương trình đại học top-up khác tại trường Đại học khác. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp sẽ được chuẩn bị để nghiên cứu thêm để đủ điều kiện kinh doanh liên quan đến chuyên môn như CIPD.

Các học sinh khác đã tìm được việc làm trong một lĩnh vực liên quan.

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 8 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Manchester, England
Ngày bắt đầu : Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ