Bằng Cao đẳng Quản trị Kinh doanh (AA) với lựa chọn trong Kế toán

Đại học Richfield của Associate of Nghệ thuật Quản trị Kinh doanh với các tùy chọn trong chương trình văn bằng Kế toán cung cấp một nền tảng vững chắc của học thuật kỷ luật trong quản lý, truyền thông kinh doanh và thực tiễn, quản lý thông tin, và đạo đức kinh doanh với một chuyên ngành kế toán.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chương trình học cách thực hiện các nhiệm vụ kế toán quan trọng như ghi chép và đăng các giao dịch kinh doanh, xử lý biên chế, hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả. Với nền tảng kiến ​​thức về quản trị kinh doanh, sinh viên tốt nghiệp có thể đóng góp vào việc giám sát và quản lý văn phòng và quản lý thành công các hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải sử dụng thông tin và tài nguyên kế toán.

Yêu cầu nhập học

1. Hoàn thành, nộp và phê duyệt mẫu đơn và các tài liệu hỗ trợ, bao gồm cả việc thanh toán các khoản phí bắt buộc.

2. Sở hữu bằng tốt nghiệp trung học hoặc GED. Nộp bản sao học bạ trung học chính thức từ một trường trung học tiểu bang được chấp thuận hoặc tương đương. Bằng tốt nghiệp trung học có được ngoài Hoa Kỳ phải được Văn phòng Tuyển sinh của trường Richfield thẩm định và phê duyệt trước khi vào bất cứ chương trình nào.

3. Thành thạo tiếng Anh bằng một trong những cách sau:

A. 70% hoặc cao hơn điểm vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ tiếng Anh cao đẳng Richfield (RCEPE), hoặc

b. Điểm số 600 hoặc cao hơn trên bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ (TOEFL) trên giấy, tương ứng với điểm số 100 trở lên trên internet (iBT), hoặc

c. Bằng Tốt Nghiệp Trung Học hoặc tối thiểu một (1) năm đại học giáo dục tại một tổ chức có tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy chính thức. Associate of Arts in Quản trị Kinh doanh với Chương trình Lựa chọn Chương trình Kế toán chỉ chấp nhận học sinh đã tốt nghiệp trung học và không chấp nhận bất kỳ sinh viên nào dựa trên khả năng được hưởng lợi như được mô tả trong § 94904 của Bộ Luật Giáo Dục California (CEC).

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Richfield University »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date