Chương trình này có sẵn trong khuôn viên

Phát âm

Cao đẳng Cộng đồng Washtenaw ở Ann Arbor, Michigan có hơn 120 thoả thuận hợp đồng với các trường cao đẳng bốn năm trong toàn tiểu bang. Học sinh có kế hoạch chuyển tiếp sang trường cao đẳng bốn năm nên gặp một cố vấn để đảm bảo các yêu cầu về Chuyển khoản của Michigan được đáp ứng.

Thông Tin Liên Hệ

Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi, gợi ý hoặc nhận xét của bạn. Vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ studrec@wccnet.edu hoặc gọi số 734-973-3543. Giờ làm việc của chúng tôi là 12:00 giờ trưa đến 11:00 tối (GTM) từ Thứ Hai đến Thứ Năm, 12 giờ trưa đến 9:00 chiều (GMT) Thứ Sáu, và 1:00 pm đến 5:00 pm (GMT) vào Thứ 7.

Yêu cầu

Các khóa học chính của chương trình:
Các khái niệm Java nâng cao
Lập trình Android Sử dụng Java
Toán đại học
Giao tiếp
Nguyên tắc cơ sở dữ liệu và ứng dụng
Thành phần tiếng Anh
Giới thiệu về Lập trình với Java
Lập trình Máy chủ Java
Lập trình nhóm chuyên nghiệp
Lập trình Web sử dụng Apache, MySQL và PHP

Các môn học bắt buộc bắt buộc: 19-20
Tổng số tín chỉ yêu cầu: 60-61

Chú thích

Xem một cố vấn để chọn các khóa học đáp ứng các yêu cầu của chương trình mà bạn đang chuyển tiếp.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 13 các khóa học tại Washtenaw Community College »

Khóa học này là Học tại trường kết hợp trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date