Các kỷ luật của nghệ thuật sân khấu bao gồm các khóa học lý thuyết và thực tế trong tất cả các khía cạnh của nhà hát, để chuẩn bị về diễn xuất, đạo diễn, nhà hát và kỹ thuật thông qua sản xuất. Các chương trình học cho phép một quá trình nghiên cứu mở rộng và tăng tính sáng tạo. Đó là một cuộc hành trình đầy ý nghĩa của phát hiện cá nhân và tự mở rộng. Nó kết nối nghiên cứu về phân tích kịch bản để tạo ra nhân vật phức tạp, thiết kế sân khấu.

Ngoài ra, một nền tảng vững chắc các kỹ năng cơ bản đã học qua một loạt các hoạt động cũng như các khóa học kỹ thuật sân khấu sẽ giúp học sinh xây dựng lòng tin và nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm, sự cống hiến, hợp tác và cam kết.

Mức độ cung cấp chuẩn bị phân chia thấp hơn cho sinh viên có kế hoạch chuyển vào chương trình Nhà hát Nghệ thuật. Học sinh hoàn thành chương trình này sẽ được đảm bảo nhập học với tình trạng cơ sở để hệ thống California State University, mặc dù không đến một trường cụ thể hoặc lớn, và sẽ được nhận vé ưu tiên đến trường CSU địa phương của chúng tôi.

Mức độ yêu cầu của các đơn vị hoàn thành 60 học kỳ có đủ điều kiện để chuyển giao cho các trường Đại học bang California, bao gồm cả những điều sau đây: (A) intersegmental Giáo dục đại cương Chương trình Chuyển giao (IGETC) hoặc các yêu cầu Đại học California State chung Giáo dục-Chiều rộng. (B) Các khóa học chuẩn bị phác thảo chính.

Học sinh phải có điểm trung bình tối thiểu là 2.0 và C hay cao hơn trong tất cả các khóa học cần thiết cho việc lớn. Học sinh không cần thiết để đáp ứng yêu cầu năng lực bổ sung ngoài những người được liệt kê ở trên.

AA-Chuyển Bằng Cấp Sinh viên Kết quả học tập

Học sinh hoàn tất AA-Chuyển Bằng Nhà hát Nghệ thuật sẽ:

  1. Thể hiện hoạt động kỹ thuật trong một khung cảnh thực hiện. 2. Triển lãm kiến thức cơ bản về cấu trúc chơi và phân tích. 3. Thể hiện một kiến ​​thức cơ bản trong các yếu tố sân khấu chính, bao gồm cả diễn xuất, Nhà hát kỹ thuật, và lịch sử Nhà hát.
Chương trình được giảng dạy bằng:
  • Anh

Xem 8 các khóa học tại Citrus College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date