Đọc Mô tả chính thức

Kinh doanh nông nghiệp

Các chuyên ngành kinh doanh nông nghiệp và nông nghiệp sẽ muốn hoàn thành một liên kết của khoa học (AS), AS là một mức độ chuyển giao. Agri. Sinh viên Kinh doanh và Nông nghiệp tìm thấy nó là một sự chuẩn bị lý tưởng cho các ngành nghề như quản lý kinh doanh nông nghiệp cũng như nhiều ngành nghề khác, sản xuất chăn nuôi, sản xuất cây trồng, bán nông nghiệp, tiếp thị nông nghiệp, giáo dục nông nghiệp và các lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên. , quản lý chăn thả và bảo tồn đất.

Tôi nên học lớp nào?

Nó phụ thuộc vào mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp của bạn. Nói chuyện với giám đốc nông nghiệp / nông nghiệp Jay Olsen hoặc Cố vấn thành công của sinh viên. Lưu ý, các khuyến nghị đưa ra là những gợi ý chung - mọi chuyên ngành trong Nông nghiệp đều có những yêu cầu khác nhau. Sinh viên có một tổ chức chuyển giao trong tâm trí nên tham khảo ý kiến ​​của các tổ chức tư vấn Bộ Nông nghiệp về chuyển nhượng khóa học càng sớm càng tốt.

Khóa học kinh doanh nông nghiệp

Sinh viên năm thứ nhất (Học kỳ 1)

 • AGBS 1010 Nguyên tắc cơ bản của khoa học động vật
 • Khám phá nghề nghiệp nông nghiệp AGBS 1100
 • ENGL 1010 Giới thiệu về Viết
 • MATH 1030 Biết chữ định lượng HOẶC
 • MATH 1040 Giới thiệu về Thống kê HOẶC
 • AGBS 1715 Technical Math
 • Khóa học nhấn mạnh

Sinh viên năm thứ nhất (Học kỳ 2)

 • AGBS 2020 Ag. Kinh tế học
 • Phân tích AGBS 2030
 • Nhân văn
 • BUS 1010 Giới thiệu về doanh nghiệp
 • Khóa học nhấn mạnh

Sophomore (Học kỳ 1)

 • BIOL 1010 Sinh học tổng hợp
 • BIOL 1015 Phòng thí nghiệm sinh học chung
 • BUS 1300 Tiếp thị truyền thông xã hội
 • BUS 1060 QuickBooks dành cho doanh nghiệp nhỏ
 • ECON 1740 Lịch sử kinh tế Mỹ
 • Khóa học nhấn mạnh

Sophomore (Học kỳ 2)

 • Đội BUS 1170
 • Mỹ thuật
 • Nhấn mạnh các khóa học
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Snow College »

Cập nhật lần cuối August 28, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
- Học phí cư trú Utah: $ 1,663. Học phí không cư trú: $ 6,073. (Chi phí cho mỗi học kỳ 2018 - 2019 năm học)
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date