Đọc Mô tả chính thức

Khoa học máy tính

Hầu như mọi lĩnh vực trong thế giới ngày nay đều xoay quanh các máy tính và việc sử dụng các ứng dụng máy tính. Hãy suy nghĩ về nó - y học, thông tin liên lạc, công nghệ ô tô, dự báo thời tiết, giải trí, khai thác mỏ, pháp y, sản xuất, khắc phục thảm họa, an ninh, luật, kinh doanh, danh sách tiếp tục. Đối với thực tế bất kỳ khu vực bạn có thể nghĩ ra có một ứng dụng của công nghệ máy tính.

Tại sao chọn Garrett cho Khoa học Máy tính?

Bằng cấp về Khoa học Máy tính chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp chuyển tiếp lên một trường đại học bốn năm để lấy bằng Cử nhân trong lĩnh vực liên quan đến máy tính, chẳng hạn như Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin, Công nghệ Thông tin và Máy tính An toàn.

Khoa học Máy tính

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình kiếm được một Associate of Science (AS) trong Khoa học Máy tính.

Mục tiêu của Chương trình

Kỹ năng đọc và viết thông tin: Kết hợp các kỹ năng đọc và viết thông tin để sinh viên có thể định vị, đánh giá và sử dụng có hiệu quả thông tin trong chương trình của học sinh.

Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp hiệu quả, bằng miệng và bằng văn bản, sử dụng phương tiện kỹ thuật.

Kỹ năng phân tích và phản biện quan trọng: Sử dụng kiến ​​thức và kỹ năng kỹ thuật và các ứng dụng công nghệ hiện có để thu thập dữ liệu, phân tích, diễn giải và hiển thị kết quả.

Biết chữ và Kiến thức về Khoa học: Sử dụng công nghệ và ứng dụng BIT để thu thập dữ liệu một cách hiệu quả và phân tích và hiển thị kết quả.

Kỹ năng Quản lý Thông tin: Sử dụng phần mềm máy tính và các công cụ quản lý tệp để tạo và quản lý thông tin kỹ thuật số.

Trình độ học vấn và kỹ thuật: Sinh viên tốt nghiệp sẽ thành thạo kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng tìm việc làm trong lĩnh vực mà họ lựa chọn hoặc đủ điều kiện để tiếp tục học tại một cơ sở học tập cao hơn.

Lợi ích của Chương trình

Chương trình Khoa học Máy tính của Garrett College tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có nghề nghiệp với những kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho một lợi thế cạnh tranh.

Mục tiêu nghề nghiệp

Chương trình Khoa học Máy tính của Garrett chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nghề nghiệp sau:

  • Hệ thông thông tin
  • công nghệ thông tin
  • Bảo mật máy tính
  • Khoa học máy tính
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Garrett College »

Cập nhật lần cuối May 19, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
19,000 USD
Chi phí cũng bao gồm nhà ở
Deadline
Trường liên hệ
International students applying for the Fall semester need to submit documentation by June 1st, for the spring semester by October 15th
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
End Date
Tháng Năm 1, 2020
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
International students applying for the Fall semester need to submit documentation by June 1st, for the spring semester by October 15th

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Trường liên hệ
International students applying for the Fall semester need to submit documentation by June 1st, for the spring semester by October 15th
End Date
Tháng Năm 1, 2020