Cao đẳng Richard Bland của William

Sau khi hoàn thành GSSP, bạn sẽ nhận được bằng liên kết của mình và sẽ đủ điều kiện để chuyển sang một trong 40 trường cao đẳng và đại học được xếp hạng cao ở Virginia, chẳng hạn như William

Lợi ích của chương trình:

  • Sinh viên RBC từ ngày đầu tiên
  • Không yêu cầu SAT hay ACT khi nhập học
  • Nhận tín chỉ học tập đối với bằng đại học của bạn
  • Các lớp học nhỏ và hỗ trợ sinh viên bổ sung được cung cấp
  • Sau khi hoàn tất thành công, bạn sẽ đủ điều kiện để chuyển sang một trong 40 trường đại học ở Virginia

GSSP: Bằng Cử nhân Khoa học - 4 học kỳ

ENG 101

Viết và nghiên cứu

3

PSY 201

Tâm lý học chung tôi

3

MATH 121

Đại số Đại học

3

CSCI 202

Ứng dụng máy tính

3

SOC 201

Xã hội học tổng quát

3

ENG 102

Giới thiệu về thể loại văn học

3

PSY 202

Tâm lý học tổng quát II

3

COMM 101

Nói trước công chúng

3

MATH 217

Thống kê Giới thiệu

3

HIST 101, 102, 201 hoặc 202

Lịch sử Mỹ hoặc nền văn minh phương Tây

3

SOC 204

Vấn đề xã hội

3

GEO 101 hoặc 103, GOVT 201, 202, 203

Mỹ

3

BIO 110 LL hoặc CHEM 101 LL

Sinh học tổng hợp I hoặc Hóa học tổng hợp II

4

MATH 217

Thống kê Giới thiệu

3

PSY 250

Tâm lý học phát triển

3

PHIL 203

Giới thiệu Đạo đức

3

BIO 102 LL hoặc CHEM 102 LL

Sinh học tổng hợp II hoặc Hóa học tổng hợp II

4

SOC 253

Hôn nhân và gia đình

3

PSY 217

Phương pháp nghiên cứu trong khoa học hành vi

3

ART 201 / MUS 103 / THEA 201

Thưởng thức nghệ thuật, Lịch sử nghệ thuật, Thưởng thức âm nhạc hoặc Lịch sử của nhà hát

3

TỔNG SỐ TÍN CHỈ

62

* Ở trên đại diện cho một cấu trúc chương trình ví dụ duy nhất. Các khóa học có thể thay đổi mà không cần thông báo. Để kiếm được bằng cấp liên kết của bạn, bạn sẽ cần tổng cộng 60 giờ tín dụng và phải đáp ứng mọi yêu cầu khác liên quan đến chương trình học của bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Richard Bland College of William & Mary Global Student Success Program »

Cập nhật lần cuối September 20, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
19,710 USD
Cộng với sinh viên bắt buộc và phí quốc tế, mỗi năm.
Theo địa điểm
Theo ngày
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Meet Shao Chien and Fabian from Taiwan

Meet Han and Linh from Vietnam!

Meet Jason from China!

Meet Simon from Cameroon!