Máy bay giá cụ

Chung

Có sẵn 2 địa điểm

Chương trình mô tả

r6hm

Xếp hạng cụ được yêu cầu cho một phi công bay theo quy tắc bay Instrument (IFR). Dưới những điều kiện thí điểm là không thể sử dụng tài liệu tham khảo hình ảnh bên ngoài để điều hướng và nhiều máy bay hoàn toàn dựa trên các công cụ trong buồng lái. Đánh giá này cũng là một yêu cầu cho việc làm như là một phi công chuyên nghiệp và là một điều kiện tiên quyết cho phép hãng hàng không Vận tải Pilot (ATPL).

Yêu cầu tối thiểu để có được một điểm số cụ

 • Có ít nhất 17 tuổi
 • Có khả năng đọc, nói, viết và hiểu tiếng Anh lưu loát.
 • Giữ một Pilot Giấy phép tư nhân.
 • Có được ít nhất một lớp giấy chứng nhận y tế thứ ba từ một xét nghiệm y tế hàng không
 • Vượt qua một bài kiểm tra kiến ​​thức hàng không được vi tính
 • Tích lũy và đăng nhập một số quy định về đào tạo và kinh nghiệm theo Phần 61, Title 14 của Bộ luật liên bang (CFR) phần 61,65.
 • Vượt qua một bài kiểm tra và chuyến bay thử nghiệm uống quản lý bởi một thanh tra FAA hoặc giám định

Các yêu cầu tối thiểu thời gian cho các Rating Cụ là 40 giờ thời gian cụ thực tế hoặc mô phỏng theo điều kiện CFR 14 Phần 61.

Thời gian của khóa học

4-6 tuần Đối tượng bay sẵn có thời tiết và khả năng sinh viên

Học thuyết

PHẦN I - Khám phá Chân trời MỚIwr6j

 • XÂY DỰNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
 • INSTRUMENT / ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI VÀ CƠ HỘI
 • KHÁI NIỆM ADVANCED NHÂN TỐ
 • NGUYÊN TẮC CỤ BAY
 • BAY CỤ HỆ THỐNG
 • THÁI ĐỘ INSTRUMENT FLYING
 • INSTRUMENT NAVIGATION
 • MÔI TRƯỜNG BAY
 • SÂN BAY, VÙNG TRỜI VÀ THÔNG TIN CHUYẾN BAY
 • THÔNG TIN KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU
 • Tĩnh không ATC

PHẦN II - ĐỒ THỊ VÀ THỦ TỤC INSTRUMENT

 • KHỞI HÀNH
 • ĐỒ THỊ HÀNH TRÌNH
 • THỦ TỤC KHỞI HÀNH
 • enroute
 • ĐỒ THỊ VÀ KHU enroute
 • THỦ TỤC enroute
 • NẮM GIỮ THỦ TỤC
 • ĐẾN
 • ĐỒ THỊ ĐẾN
 • THỦ TỤC ĐẾN
 • TIẾP CẬN
 • ĐỒ THỊ PHƯƠNG PHÁP
 • THỦ TỤC TIẾP CẬN
 • TIẾP CẬN INSTRUMENT
 • VOR VÀ PHƯƠNG PHÁP NDB
 • ILS PHƯƠNG
 • PHƯƠNG PHÁP VÀ GPS RNAV

PHẦN III - HÀNG KHÔNG THỜI TIẾT VÀ HOẠT ĐỘNG BAY IFR

 • KHÍ TƯỢNG
 • YẾU TỐ THỜI TIẾT
 • NGUY THỜI TIẾT
 • BÁO CÁO VÀ DỰ BÁO IN
 • HÀNG THỜI TIẾT GRAPHIC
 • NGUỒN THÔNG TIN THỜI TIẾT
 • XEM XÉT BAY IFR
 • IFR TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
 • IFR QUYẾT ĐỊNH
 • KẾ HOẠCH CHUYẾN BAY IFR

Thực hành

GIAI ĐOẠN I - BASIC THÁI ĐỘ INSTRUMENT FLYING

wrjyety
 • THẲNG & CẤP
<li>TURN SU&#7844;T TI&Ecirc;U CHU&#7848;N</li>
<li>CONSTANT AIR T&#7888;C / SU&#7844;T V&#7898;I CLIMBSIDESCENTS</li>
<li>LEO &amp; Gi&#7843;m d&#7847;n TURN</li>
<li>Qu&#7847;y h&agrave;ng &amp; ph&#7909;c h&#7891;i</li>
<li>BAY SLOW</li>
<li>TH&Aacute;I &#272;&#7896; UNUSUAL</li>
<li>TURN d&#7889;c</li>
<li>TURN timed</li>
<li>TURN COMPASS</li>

GIAI ĐOẠN II - NAVIGATION & TIẾP CẬN proceedures

 • VOR THEO DÕI, KEY HEADING, CHẶN
 • NAVCOURSE
 • NDB Homing, THEO DÕI & CHẶN
 • HOLDINGS
 • PRECISION & KHÔNG CHÍNH XÁC TIẾP CẬN
 • TIẾP CẬN MISSED
 • TIẾP CẬN Quanh
 • LANDING TỪ A TRONG THẲNG HOẶC Quanh TIẾP CẬN

Giai đoạn III - QUA NƯỚC STABE IV - CHECKRIDE Chuẩn

WRH
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2020

Giới thiệu về trường

Avel Flight School is FAA Part 141 and FAA Part 65 approved flight training organization training pilots from all over the world. We are also proud to say that we are able to train veterans funded by ... Đọc thêm

Avel Flight School is FAA Part 141 and FAA Part 65 approved flight training organization training pilots from all over the world. We are also proud to say that we are able to train veterans funded by the Department of Veterans Affairs as we are VA approved as well. Đọc ít hơn
Tây Chicago , Chennai + 1 Hơn Ít hơn