Máy tính với mức độ nền tảng phát triển cơ sở dữ liệu (FdSc) - xác nhận bởi các trường đại học Salford

The Manchester College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Máy tính với mức độ nền tảng phát triển cơ sở dữ liệu (FdSc) - xác nhận bởi các trường đại học Salford

The Manchester College

Đã xác thực của khóa học Đại học Salford về - các máy tính với cơ sở dữ liệu phát triển Bằng cơ sở (FdSc) là gì?

Khóa học dạy học sinh phát triển một sự hiểu biết về cách tính toán liên quan đến các khía cạnh khác nhau của kinh doanh hiện đại. Học sinh sẽ phát triển kỹ năng thực tế trong phần mềm thiết kế, thực hiện và kiểm tra, phát triển web và đa phương tiện ứng dụng và trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình có liên quan. Học sinh cũng sẽ có cơ hội để có được kinh nghiệm trong các sản phẩm được sử dụng bởi ngành công nghiệp.

Sử dụng lao động có tham gia liên tục trong thiết kế và cung cấp các chương trình để đảm bảo sinh viên graudate với các kỹ năng theo yêu cầu của ngành công nghiệp.

Khóa học cũng giúp học sinh phát triển các kỹ năng quan trọng khác như giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Học sinh sẽ phát triển một sự hiểu biết về cách tính toán liên quan đến các khía cạnh khác nhau của một doanh nghiệp, chuẩn bị cho những thay đổi trong công nghệ.

Học sinh cũng phát triển kỹ năng thực tế trong phần mềm thiết kế, thực hiện và kiểm tra, và trong việc sử dụng cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ lập trình thích hợp, chẳng hạn như Java.

Trong giai đoạn thứ hai của khóa học có một tập trung hơn vào việc phát triển các kỹ năng thực hành giúp để làm cho sinh viên tốt nghiệp hấp dẫn đối với nhà tuyển dụng.

Đánh giá về chương trình này sử dụng một loạt các hoạt động, bao gồm các báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, bài tập thực hành, bài kiểm tra nhiều câu hỏi lựa chọn, kiểm tra thời gian hạn chế và đánh giá ngang hàng. Một số cuối cùng của kỳ thi năm và một số nhiệm vụ cũng phải được thực hiện

Tôi sẽ được những gì có thể làm sau khi tôi đã hoàn thành khóa học này?

Sau khi hoàn thành thành công của sinh viên đại học nền tảng có thể tiến triển vào năm thứ ba và 'TOP UP' FdSc của họ cho một Cử nhân (Hons) máy tính kinh doanh với CNTT (Đã xác thực của Đại học Salford). Ngoài ra, sinh viên có thể tiến triển thành nhiều nghề nghiệp, bao gồm cả người quản lý cơ sở IT văn phòng, các nhà phát triển phần mềm cơ sở, trợ lý quản trị mạng và kết thúc các nhà phân tích hỗ trợ người dùng.

Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - Manchester, England
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ