Mùa hè trong thiết kế sản phẩm II

NABA Summer school 2018

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mùa hè trong thiết kế sản phẩm II

NABA Summer school 2018

Trường NABA Summer đề xuất một tổng hợp rộng rãi và cập nhật về bí quyết của NABA, đưa ra quan điểm về các xu hướng quan trọng nhất của thị trường, về quá trình sáng tạo công nghiệp, về biểu hiện nghệ thuật và xã hội cùng với cơ hội thử nghiệm với chủ đề dự án.

Các khóa học hè của NABA là các nghiên cứu chuyên sâu trong 2 tuần và các kinh nghiệm của dự án trong 4 lĩnh vực chuyên đề (Thiết kế thời trang, Thiết kế, Visual

PHIÊN BẢN: Tháng 6 26 - 6 tháng 7

PHIÊN BẢN THỨ HAI: NGÀY 10 - 20 THÁNG 7

PHIÊN BẢN THỨ BA: 24 THÁNG 7 - 3 THÁNG 3


Chi phí và lệ phí:/>

  • 1,595 EUR học phí cho khóa học 2 tuần (45 giờ học trên 9 ngày)
  • 2.795 EUR học phí cho khóa học 4 tuần (90 giờ học trên 18 ngày)
  • 3,995 EUR học phí cho khóa học 6 tuần (135 giờ học trên 27 ngày)

Lệ phí bao gồm: làm việc theo lớp, bài giảng và thăm viếng có hướng dẫn có trong chương trình.


Ngôn ngữ:/>

Anh

Mùa hè trong thiết kế sản phẩm II

SummerCourse005Cấp trung cấp: Dành cho sinh viên có kiến ​​thức chuyên sâu về môn học và học sinh theo học hoặc đã hoàn thành một hoặc hai năm học đại học về nghệ thuật/>

PHIÊN BẢN THỨ HAI: NGÀY 10 - 20 THÁNG 7

Học sinh sẽ phát triển một dòng sản phẩm phối hợp bằng cách sử dụng bản vẽ tay hoặc kỹ thuật số cũng như mô hình sản phẩm mẫu. Dự án sẽ được thực hiện theo các nhóm như là một studio, dưới sự giám sát của một nhà thiết kế được thành lập trong một cuộc thảo luận mở. Các cuộc hội thảo cụ thể tập trung vào các tài liệu, lịch sử thiết kế và trên tiểu sử của một đối tượng sẽ làm cho sinh viên tiếp cận nhiều cách có thể.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối February 15, 2018
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
2 tuần
Toàn thời gian
Price
Giá
1,595 EUR
1,595 EUR học phí cho khóa học 2 tuần (45 giờ học trên 9 ngày)
Locations
Ý - Milan, Lombardy
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng Bảy 2019
Ý - Milan, Lombardy
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ