Có gì máy tính An ninh mạng Bằng cơ sở (FdSc) đã xác thực của Đại học Salford khóa học về?

Hôm nay của máy tính giữ một lượng lớn các dữ liệu chiến lược và giữ nó an toàn là rất quan trọng. An ninh mạng là rất quan trọng cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô, cơ quan chính phủ, các dịch vụ chính phủ và các tổ chức tôn giáo, và các cá nhân với dữ liệu cá nhân. Với công nghệ phát triển hầu như hàng ngày, an ninh trình độ cao, chuyên gia mạng đang có nhu cầu cao, đặc biệt là trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc làm an ninh mạng bao gồm một loạt các đối tượng. Quản trị cơ sở dữ liệu có trách nhiệm quản lý và bảo vệ dữ liệu. Hệ thống máy tính của các nhà phân tích sử dụng khả năng kỹ thuật của máy tính để đáp ứng các nhu cầu của một loại hình cụ thể của ngành công nghiệp hoặc công ty. Người quản trị mạng và quản trị hệ thống máy tính giám sát an ninh mạng như một phần của công việc của họ. Các chuyên gia bảo mật máy tính chỉ tập trung vào bảo mật máy tính cho một công ty.

Học sinh đạt được kiến ​​thức và hiểu biết về cơ sở hạ tầng khóa công khai, danh sách truy cập, tường lửa, ISA bảo mật, xử lý sự cố của thiết bị logic cá nhân và hệ thống máy tính. Ngoài các kỹ năng kỹ thuật cao và chuyên gia trong mức độ nền tảng, kỹ năng nhận thức của doanh nghiệp cũng được dạy, theo yêu cầu của nhà tuyển dụng tham gia vào việc thiết kế các chương trình. Điều này đảm bảo rằng các sinh viên cũng nhận thức được tầm quan trọng của quản lý thời gian, làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp và làm thế nào để trở thành một thành viên hiệu quả của các nhân viên trong tổ chức.

Các đối tượng bao gồm:

  • Bảo mật Internet - Giới thiệu về khái niệm an ninh - an ninh Client / máy chủ - Tường lửa bảo mật - an ninh cơ sở hạ tầng - Mạng lưới an ninh quản lý - Bảo vệ truy cập từ xa

Đánh giá này sử dụng một loạt các hoạt động, bao gồm các báo cáo, thuyết trình, làm việc nhóm, bài tập thực tế, thời gian thử nghiệm hạn chế, đánh giá đồng đẳng và tóm tắt ngành công nghiệp trực tiếp.

Tôi sẽ được những gì có thể làm sau khi tôi đã hoàn thành khóa học này?

Sau khi hoàn thành thành công của nền tảng sinh viên đại học có thể tiến triển vào năm thứ ba và 'TOP UP' FdSc của họ cho một BSc (Hons) Kinh doanh máy tính với CNTT (đã xác thực của Đại học Salford). Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể tiến vào con đường sự nghiệp, như quản trị cơ sở dữ liệu, quản trị mạng và phân tích hệ thống máy tính.

Xem 8 các khóa học tại The Manchester College »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Toàn thời gian