Đọc Mô tả chính thức

Các nhà địa chất tò mò về thế giới mà họ đang sống. Trái đất là phòng thí nghiệm của họ. Địa chất là một nguyên tắc cơ bản sử dụng để giải thích các hệ thống mặt đất tự nhiên mà hình thành hành tinh thay đổi của chúng tôi. Ngày nay, đa số các nhà địa học đang làm việc trong các lĩnh vực môi trường, nhưng nhiều người cũng đang làm việc trong các thăm dò và sản xuất các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Tùy chọn sự nghiệp

Aerial ảnh Interpreter, Trái đất Historian, địa chất môi trường, thăm dò địa vật lý, Dòng địa chất, địa hóa học, Kỹ sư địa chất, địa chất kỹ thuật, Địa chất Drafter, thủy văn, công nhân nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, Map Editor, khí tượng học, khai thác mỏ địa chất học, hải dương học, cổ sinh Assistant, cổ sinh vật học, Công viên tự nhiên học , dầu mỏ địa chất, thạch, Prospector, nghiên cứu khoa học, khoa học Illustrator, Sedimentologist, nhà địa chấn học, Đất Kỹ sư, giáo viên, nhà văn kỹ thuật, Tester, Observer Thời tiết

Chuyển

Học sinh có kế hoạch chuyển sang trường đại học bốn năm phải hoàn thành các yêu cầu chính phân chia thấp hơn và mô hình giáo dục phổ thông cho các tổ chức chuyển giao thích hợp và lớn. yêu cầu chính xác cho các tổ chức UC và CSU có thể được tìm thấy trên www.assist.org. Hãy xem một nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin theo yêu cầu của chương trình đào tạo có thể khác nhau giữa các trường đại học chuyển giao

AS trong Địa chất

Trong khi học sinh có thể theo học các lớp tại cả hai trường, đa số các môn học bắt buộc đối với các chính được cung cấp tại Campus kentfield. Xin lưu ý: Học sinh được yêu cầu phải hoàn thành tiếng Anh 150 cho mức độ liên kết. Tất cả học sinh nên tham khảo một tư vấn viên.

Tất cả các sinh viên đại học mới được yêu cầu tham gia kiểm tra, định hướng và đáp ứng với một nhân viên tư vấn, trừ khi họ được miễn. Định hướng được thiết kế để giúp bạn chuẩn bị để thành công tại trường Cao đẳng của Marin và để đạt được mục tiêu giáo dục của bạn.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 18 các khóa học tại College of Marin »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date