Chương trình Công nghệ Kỹ thuật Cơ cung cấp cho sinh viên những cơ hội để bước vào lĩnh vực công nghệ kỹ thuật như là một người soạn thảo, thiết kế, hoặc các vị trí khác nhau trong một đội ngũ thiết kế kỹ thuật. Sinh viên tốt nghiệp tìm thấy mình đang làm việc trong một ngành công nghiệp mà họ đưa ra một sản phẩm từ ý tưởng và thiết kế và quy trình sản xuất.

Chương trình học bao gồm các máy tính hỗ trợ soạn thảo, thực hành kỹ thuật thiết kế, và các môn học trong thiết kế cơ khí. Học sinh sẽ đạt được một sự hiểu biết về những tác động của các lực lượng, chuyển động, mạnh vật chất, và các nguyên tắc của hệ thống thuỷ lực và khí nén.

Mở rộng công nghiệp và phát triển công nghệ trong thập kỷ qua đã tạo ra một nhu cầu ngày càng tăng cho các kỹ thuật viên có trình độ. Nhiều cơ hội việc làm đang chờ đợi mỗi đại học.

witcc111

Tuyển liên quan

  • Kỹ sư cơ khí
  • Drafter Cơ
  • Electro-Mechanical Technician
  • Cơ khí và Kỹ Thuật
  • Cơ khí và Kỹ sư công nghệ
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 18 các khóa học tại Western Iowa Tech Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
5 học kỳ
Toàn thời gian
Price
12,425 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date