Mức độ liên kết trong ngành hàng không

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Parkland College maintains a high level of quality in order to ensure the best outcomes for students. Located in Champaign, Illinois and with the help of the University of Illinois at Urbana-Champaig ... Đọc thêm

Parkland College maintains a high level of quality in order to ensure the best outcomes for students. Located in Champaign, Illinois and with the help of the University of Illinois at Urbana-Champaign and Frasca International, the Institute of Aviation at Parkland College is a leading collegiate flight school in Illinois and the only higher education institution in central Illinois with an aviation program. Đọc ít hơn
Chiến dịch
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.