Mức độ liên kết trong quản trị kinh doanh

Western Iowa Tech Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mức độ liên kết trong quản trị kinh doanh

Western Iowa Tech Community College

Chương trình Quản trị Kinh doanh được thiết kế cho những sinh viên có kế hoạch để tiếp tục nghiên cứu của họ đối với một bằng cử nhân trong một khu vực định hướng kinh doanh như quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, quản lý, hoặc tài chính. Chương trình cung cấp một phân phối linh hoạt và cân bằng trong kinh doanh và nghệ thuật tự do tự chọn cho phép những học sinh chọn một chính doanh nghiệp tại một trường đại học của sự lựa chọn của họ.

Kể từ khi yêu cầu bằng cử nhân của các tổ chức chuyển giao khác nhau là khác nhau, học sinh nên tham khảo ý kiến ​​một chuyên gia tư vấn và các cửa hàng của các trường đại học mà họ dự định chuyển nhượng để họ có thể xác định cụ thể các yêu cầu khóa học và chính sách chuyển nhượng.

Mặc dù chương trình Quản trị Kinh doanh được thiết kế như một chương trình chuyển tiếp, có thể tìm được việc làm ở các vị trí kinh doanh cấp nhập cảnh sau khi nhận bằng Associate of Arts độ.

witcc103

Tuyển liên quan

  • Nói chung và hoạt động quản lý
  • Thư ký điều hành và điều hành Trợ lý hành chính
  • Đầu tiên-Line Supervisor của văn phòng và công nhân Hỗ trợ hành chính
  • Đại lý và Giám đốc kinh doanh của các nghệ sĩ, biểu diễn, và vận động viên
  • Giám đốc chuỗi cung ứng
  • Lưu trữ và phân phối quản lý
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
4 học kỳ
Toàn thời gian
Price
Giá
11,550 USD
Locations
Hoa Kỳ - Sioux City, Iowa
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Sioux City, Iowa
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ