Đọc Mô tả chính thức

Các Tâm lý học Chương trình liên kết Bằng được thiết kế để cung cấp các kỹ năng sơ cấp và kiến ​​thức cho sinh viên chuyển tiếp sang trường đại học bốn năm với chuyên ngành tâm lý học. Các chính tâm lý đòi hỏi 18 đơn vị trong tâm lý học và các lĩnh vực liên quan. Tâm lý học là khoa học nghiên cứu hành vi và quá trình tâm thần.

các môn học trong chương trình này sẽ cung cấp một sự hiểu biết tốt hơn về hành vi của con người trong các lĩnh vực tâm lý học sinh học, phát triển tuổi thọ, trạng thái ý thức, học tập, trí nhớ, trí thông minh, tính cách, hành vi bất thường, điều trị, và tâm lý xã hội. Các chính tâm lý chuẩn bị học sinh cho các chương trình bốn năm với sự nhấn mạnh về tâm lý, tư vấn, phát triển trẻ em, tâm lý giáo dục, giáo dục, công tác xã hội, xã hội học, các dịch vụ con người, và điều dưỡng.

Tâm lý Bằng AA

kết quả học tập của học sinh Chương trình

  • Học sinh sẽ xác định các phương pháp nghiên cứu khác nhau.
  • Học sinh sẽ xác định quan điểm khác nhau về tâm lý học.
  • Học sinh sẽ nhận biết các lý thuyết khác nhau về phát triển nhân cách.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 9 các khóa học tại West Hills College - Coalinga »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Price
46 USD
mỗi đơn vị.
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date