Mức độ liên kết trong tiếng anh

College of Marin

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Mức độ liên kết trong tiếng anh

College of Marin

Chúng tôi cam kết giúp học sinh học để hiểu, giải thích và phân tích một loạt các văn bản từ các lứa tuổi khác nhau, bối cảnh xã hội, và thể loại. Chúng tôi yêu cầu học sinh của chúng tôi để kiểm tra, câu hỏi và xem xét nhiều khía cạnh mà xác nhận và thách thức quan điểm của mình, một quá trình mà học sinh học để thể hiện ý kiến ​​của mình và kết hợp các thông tin đáng tin cậy và ý kiến ​​của người khác.

các khóa hiện tại của chúng tôi đắm sinh viên trong các cách tiếp cận để viết và đọc mà là có căn cứ vững chắc trong lý thuyết đương đại. Chúng tôi hy vọng rằng các sinh viên tham gia với chúng như những người đọc cẩn thận phân biệt, nhà văn sắc sảo, các học giả quan trọng, các nhà phê bình học thuật, và các nhà tư tưởng sáng tạo người rút ra kết nối giữa các hoạt động trí tuệ của các lớp học và trên thế giới.

Các môn học ở khoa tiếng Anh được thiết kế để hướng dẫn học sinh hướng tới một số mục tiêu chặt chẽ liên quan đến:

  • để phát triển khả năng tư duy phê phán,
  • để được nhận thức và đánh giá cao của riêng và các nền văn hóa của họ;
  • và để trả xử lý kỷ luật, thông báo, và sự chú ý quan trọng về ngôn ngữ trong phương tiện truyền thông in ấn và hình ảnh cũng như bằng văn bản của riêng họ.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là
Qua mạng
ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Kentfield, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Novato, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Kentfield, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Novato, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ