Bằng cơ sở trong quản lý Khách sạn

&nbsp

Bằng tốt nghiệp chuẩn bị tại Ecole de Savignac và Stratford-upon-Avon College. Trao bằng tốt nghiệp do Trường Đại học Tây London.

&nbsp

Bằng nền tảng là giải thưởng Ngài dạy nghề, được thiết kế với người sử dụng lao động, nhằm mục đích phát triển kỹ thuật và làm việc kỹ năng cụ thể củng cố bằng cách học tập học tập nghiêm ngặt và trên diện rộng. Với sự nhấn mạnh vào kinh nghiệm làm việc, Quỹ Bằng là một con đường hai năm đến một mức độ và đánh giá cao trong thị trường việc làm. Họ tập trung vào việc làm cho sinh viên trẻ và trưởng thành, những người muốn làm việc trong khi họ nghiên cứu.

&nbsp

Đến cuối của khóa học này bạn sẽ được cấp bằng Quỹ Anh từ các trường Đại học Thames Valley và bạn sẽ kiếm được 120 ECTS các khoản tín dụng (Tín châu Âu chuyển giao hệ thống).

&nbsp

Nếu bạn muốn tiếp tục nghiên cứu của bạn, bạn có thể tiến triển đến một mức độ Cử nhân Honours.

&nbsp

Nếu bạn đạt được điểm trung bình từ 60% trở lên, bạn có thể tiến triển Cử nhân Ecole de Savignac of Arts (Hons) "Top-up" Quản lý Khách sạn. Nếu điểm trung bình của bạn là giữa 50 và 60%, bạn sẽ được yêu cầu để vượt qua một cuộc phỏng vấn và nộp một bài luận (khoảng 300 từ) giải thích động cơ của bạn.

&nbsp

&nbsp

Sự nghiệp khả năng

&nbsp

Danh sách các vị trí có thể có sẵn cho những người muốn bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp:

  • Trợ lý Nhà Hàng Manager
  • Trợ lý F & B quản lý
  • Trợ lý Đêm Kiểm toán
  • Mặt trận bàn Manager
  • Trợ lý Mua Manager

Với một bằng Quỹ Quản lý Khách sạn, bạn có thể áp dụng cho các vị trí trên toàn thế giới.

Xem 1 các khóa học tại Ecole Supérieure Internationale de Savignac »

Khóa học này là ở trường
Duration
2 năm
Bán thời gian
Price
4,450 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày