Quản trị kinh doanh trực tuyến Bằng (Bằng Associate)

Mục đích của Phó Khoa học Bằng cấp trong quản trị kinh doanh là để chuẩn bị cho sinh viên cho các vị trí cấp thấp trong tổ chức kinh doanh, công nghiệp và phi lợi nhuận. Chương trình được thiết kế cho những sinh viên muốn có được một khuôn khổ hoàn chỉnh trong các khái niệm kinh doanh cơ bản và kỹ năng để đóng góp và tạo ra các giải pháp cho các vấn đề kinh doanh hiện đại. Sau khi hoàn thành thành công của giáo dục phổ thông và các khóa học chương trình cụ thể, sinh viên sẽ có được những kiến ​​thức và kỹ năng để áp dụng quản lý, tiếp thị và kế toán các khái niệm để cải thiện hiệu suất hoạt động và hỗ trợ trong các kỹ năng ra quyết định. Học sinh sẽ được chuẩn bị để theo đuổi một Cử nhân Khoa học Bằng cấp trong quản trị kinh doanh.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn thành thành công của chương trình, sinh viên sẽ phải mua lại các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để:

  1. Xây dựng phân tích, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp đối với các vấn đề thế giới thực
  2. Chứng minh một nền tảng kiến ​​thức kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật để hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp suốt đời
  3. Sử dụng tư duy phê phán, phân tích sáng tạo và hợp lý, chiến lược và kỹ thuật để giải quyết các vấn đề kinh doanh phức tạp
  4. Thực hiện và áp dụng các giải pháp kỹ thuật hiện hành để hoạt động kinh doanh, hệ thống và quy trình
  5. Áp dụng nguyên tắc quản lý âm thanh với các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, phối hợp và đưa ra quyết định để hoạt động kinh doanh
  6. Nhập Cử ALU của Khoa học trong chương trình Quản trị Kinh doanh Bằng cấp mà không cần chuẩn bị học thêm.
1
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Abraham Lincoln University »

Khóa học này là Trực tuyến
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
4 học kỳ
Bán thời gian
Price
15,000 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date