Đọc Mô tả chính thức

MBA trong chuỗi cung ứng

Khóa học này được cấu trúc theo cách mà người học sẽ nhận được chứng nhận kép, Văn bằng nâng cao sau đại học về Chuỗi cung ứng

Sự kiện chính

  • Trình độ chuyên môn: MBA trong chuỗi cung ứng
  • Thời lượng: 1 năm
  • Định dạng giao hàng: Cuối tuần / Bán thời gian / Trực tuyến
  • Intake: Cán lấy
  • Khuôn viên tại chỗ: UAE
  • Trực tuyến: Có sẵn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 4 các khóa học tại Westford University College »

Cập nhật lần cuối March 6, 2019
Khóa học này là Qua mạng, Campus based
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
1 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ