Các chương trình tiếp thị cung cấp các nền tảng học và thực tiễn cho một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực năng động này. Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội việc làm, bao gồm cả bên trong và bên ngoài bán hàng, dịch vụ khách hàng, tiếp thị tiêu dùng, tiếp thị kinh doanh-to-kinh doanh, thương mại điện tử và chương trình khuyến mãi. Các chương trình cử nhân thị yêu cầu tối thiểu 64 tín chỉ trong các yêu cầu của chương trình, chương trình môn học tự chọn và giáo dục nói chung.

Đạt được các nền tảng học và thực tiễn cho một sự nghiệp thành công trong một lĩnh vực năng động. Cơ hội bao gồm những điều sau đây:

  • Bên trong và bên ngoài doanh
  • Dịch vụ khách hàng
  • Tiếp thị tiêu dùng
  • Kinh doanh-to-kinh doanh tiếp thị
  • Thương mại điện tử
  • Khuyến mãi

Bằng cấp:

Liên kết trong Khoa học ứng dụng trong Giấy chứng nhận Marketing:

  • tiếp thị
  • Tiếp thị tiêu dùng
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 16 các khóa học tại College of du Page »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date