Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này được khuyến khích cho các sinh viên tương lai muốn xây dựng cơ sở vững chắc cho các nghiên cứu tiếp theo của họ trong chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính. Sinh viên được nhận vào Cử nhân Khoa học Máy tính nhưng không thể đạt đến mức tối thiểu trong kỳ thi tuyển sinh cũng sẽ được chuyển hướng đến Khóa học Sơ bộ của chúng tôi.


Sức mạnh của chương trình

Chương trình giảng dạy của khóa học sơ bộ được tập trung vào các chủ đề liên quan đến chương trình Cử nhân. Nó bao gồm các khóa học về Toán, Tin học và tiếng Anh.


Kết cấu

Chương trình Chuẩn bị

  • Giới thiệu về toán học I
  • Giới thiệu về tin học I
  • Tiếng Anh cơ bản I
  • Giới thiệu về toán học II
  • Giới thiệu về tin học II
  • Tiếng Anh cơ bản II


Các cơ hội nghề nghiệp

Khóa học sơ bộ đã hoàn thành thành công sẽ tự động đảm bảo nhập học vào chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính của Khoa của chúng tôi.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 1 các khóa học tại Eötvös Loránd University »

Cập nhật lần cuối November 29, 2018
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 9, 2019
Tháng 2 2020
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
2,000 EUR
Học phí / học kỳ: 2.000 EUR. Phí đăng ký 80 EUR (không hoàn lại): 80 EUR (không hoàn lại). Lệ phí đăng ký: 60 EUR (Để đăng ký học kỳ mới.)
Deadline
Tháng Sáu 15, 2019
Tháng 10 31, 2019
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 9, 2019
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 15, 2019
Start Date
Tháng 2 2020
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019

Tháng 9 9, 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng Sáu 15, 2019
End Date

Tháng 2 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
Tháng 10 31, 2019
End Date