Foundation Diploma in Nghệ thuật & Thiết kế

Tôn trọng trên toàn quốc chương trình một năm chuyên sâu này
được thiết kế để bạn chuẩn bị cho các khóa học đại học của bạn
sự lựa chọn: học sinh của chúng tôi được đánh giá cao bởi rất nhiều nhất
trường nghệ thuật có uy tín, toàn quốc và quốc tế, 96%
của sinh viên chúng tôi tiếp tục nghiên cứu ở cấp độ và sau đó
vào sự nghiệp bay cao trong một loạt các ngành. Chúng tôi
chú trọng giải quyết vấn đề và tư duy phê phán; bạn sẽ phát triển
một sự hiểu biết rõ ràng về bạn như một học viên và
được trao quyền đã thông báo ý kiến ​​và để có được chúng
nghe.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày