Foundation Chương trình

Foundation là một chương trình một năm toàn thời gian khóa học cung cấp cho sinh viên một tuyến đường vào thay thế cho các khóa học Đại học ở nước ngoài bằng.

Quỹ Chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho học sinh vào các khóa học văn bằng Cử nhân tại các trường đại học.

Nhấn mạnh hơn được đặt trên mua lại kiến ​​thức và phát triển kỹ năng chuẩn bị tốt nhất cho sinh viên Giáo dục Đại học. Như là một kết quả trực tiếp, Foundation sinh viên tất nhiên tìm thấy sự chuyển tiếp mượt mà hơn khi họ tiến vào đại học.

Khóa học cơ sở đó là nhằm vào sinh viên muốn học tập tại trường đại học hàng đầu ở nước ngoài xếp hạng. Nội dung phong phú và giáo trình độ học vấn cao chuẩn bị cho sinh viên các khóa học mức độ khó khăn nhất.Yêu cầu nhập

Giáo dục trung học đầy đủ

Nếu công dân nhà, phải thực thi Chính phủ quốc gia.Điểm tối thiểu là toán học 620, tiếng Anh 620Tiếp theo đợt tuyển sinh

Tháng Sáu / 2013Campus

Ulaanbaatar, Mông CổThời gian

1 năm


Xem 1 các khóa học tại Institute of Finance and Economics »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 3 2020
Tháng 8 2019
Duration
1 năm
Toàn thời gian
Price
2,000 USD
môi năm
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 3 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 8 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 3 2020

Tháng 8 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date