NGHIÊN CỨU TIẾNG ANH

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

World wide Chile is a multidisciplinary team where the love for our country is the driving force to provide unique experiences to those who visit us focusing on transmitting the wealth of Chile throug ... Đọc thêm

World wide Chile is a multidisciplinary team where the love for our country is the driving force to provide unique experiences to those who visit us focusing on transmitting the wealth of Chile through cultural immersion programs which show Chile and its people as it is. This has been the mechanism that has allowed us for more than 10 years to provide unique experiences that have strengthened the visitor's learning and ties with our culture, achieving solid relationships between foreigners and Chileans. The options that allow us to achieve this goal are the various internship, volunteer, study and travel programs that our visitors take during their stay in our country. Đọc ít hơn
Trece Norte
Xem hồ sơ trường

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Đặt câu hỏi

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.