Người kiểm tra gian lận được chứng nhận

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.

Khoản vay cho sinh viên

Discover various options for student loans and financing to help you support your studies.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Since 2007, the College of Accounting and Finance has created an environment that offers our students professional development and in-depth knowledge, which they later implement in their work. The VŠR ... Đọc thêm

Since 2007, the College of Accounting and Finance has created an environment that offers our students professional development and in-depth knowledge, which they later implement in their work. The VŠR College of Accounting and Finance is a private higher education institution. Đọc ít hơn