Read the Official Description

Nhà hàng / Khách sạn Quản lý, AAS

Chương trình này áp dụng đào tạo quản lý cho ngành khách sạn nói chung và nhà hàng và khách sạn nói riêng. Các hoạt động quản lý bao gồm nhân viên, kiểm kê hàng tồn kho, kế toán, lập kế hoạch thực đơn, chuẩn bị thực phẩm, tiếp thị, bố cục và thiết kế, thủ tục làm việc tại lễ tân và ăn uống. Ngoài nhu cầu ngày càng tăng của các nhà quản lý, sự cần thiết phải thay thế những người quản lý chuyển sang nghề khác hoặc ngừng làm việc vì nhiều lý do sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Cơ hội việc làm được mong đợi là tốt nhất cho những người có bằng liên kết hoặc cử nhân trong quản lý nhà hàng và quản lý dịch vụ thực phẩm.

62 giờ tín dụng

Mã chương trình 1256

Program taught in:
Anh

See 14 more programs offered by Moraine Valley Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
62 giờ
Toàn thời gian
By locations
By date
Start Date
Tháng 9 2019
Application deadline

Tháng 9 2019

Location
Application deadline
End Date