PPL - Giấy phép thí điểm cá nhân

Chung

Chương trình mô tả

Giấy chứng nhận chuyến bay cấp thị thực là giấy phép thí điểm tư nhân (PPL). Là người có giấy phép PPL, bạn có thể bay máy bay nhỏ, đơn động cơ riêng.

Chương trình PPL của Skies Airline Training sẽ đưa bạn từ kinh nghiệm không đến người giữ giấy phép lái thử tư nhân trong vòng chưa đầy 4 tháng.

Nội dung khóa học

 • 100 giờ học lý thuyết
 • 52 giờ đào tạo bay
 • Vật liệu trường lớp
 • Phí hướng dẫn viên bay
 • Hướng dẫn máy bay
 • Kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng không hàng không
 • Khám bệnh
 • Thử nghiệm CAA lần đầu
 • Phí giám định và tất cả các khoản thuế áp dụng

Thời lượng

Tổng thời lượng của khóa học: 4-5 tháng

Yêu cầu đầu vào

 • Tối thiểu 17 tuổi vào khóa học
 • Bằng cấp cao hoặc tương đương
 • Có thể vượt qua Trình Độ Thành Thạo Anh Ngữ (ELP) Cấp 4 trở lên
 • Có thể vượt qua kỳ thi Y khoa lớp 2
 • Có thể vượt qua kỳ thi Pre Entry

chi tiết khóa học

Luyện tập - MIN 100 HOURS

 • Kiến thức chung về máy bay
 • Thủ tục hoạt động
 • Hiệu suất làm việc của con người
 • Truyền thông VFR
 • Đo lường
 • Luật hàng không
 • Hiệu suất, Lập kế hoạch bay, Mass
 • Nguyên tắc bay
 • dẫn đường

FLIGHT TRAINING - MIN 52 GIỜ

 • 50 giờ huấn luyện bay trên máy bay động cơ đơn
 • 2 giờ kiểm tra kỹ năng
Cập nhật lần cuối Tháng 3 2018

Giới thiệu về trường

Skies Airline Training is an EASA approved training organisation providing professional flight crew and cabin crew training services for small and medium-sized airlines as well as for self-sponsored i ... Đọc thêm

Skies Airline Training is an EASA approved training organisation providing professional flight crew and cabin crew training services for small and medium-sized airlines as well as for self-sponsored individuals at our training center in Stockholm. Đọc ít hơn