r6hm

Giấy phép thí điểm cá nhân cho phép bạn được Pilot Trong Command của một chiếc máy bay cho mọi mục đích phi thương mại. Đây cũng là bước đầu tiên hướng tới việc Giấy phép thí điểm thương mại của bạn và sau đó là một công việc hãng hàng không. Trong số nhiều privilages của Pilot Giấy phép tư nhân, bạn cũng được phép bay hoạt động từ thiện chịu những hạn chế nhất định, và có thể tham gia vào các hoạt động tương tự, chẳng hạn như thiên thần bay dân dụng Air Patrol và nhiều người khác.

Yêu cầu tối thiểu để có được một thí Giấy phép cá nhân

 • Có ít nhất 17 tuổi
 • Có khả năng đọc, nói, viết và hiểu tiếng Anh lưu loát.
 • Có được ít nhất một lớp giấy chứng nhận y tế thứ ba từ một xét nghiệm y tế hàng không
 • Vượt qua một bài kiểm tra kiến ​​thức hàng không được vi tính
 • Tích lũy và đăng nhập một số quy định về đào tạo và kinh nghiệm theo Phần 61, Title 14 của Bộ luật liên bang (CFR) phần 61,109.
 • Vượt qua một bài kiểm tra và chuyến bay thử nghiệm uống quản lý bởi một thanh tra FAA hoặc giám định

Trong khi yêu cầu tối thiểu thời gian cho Pilot Giấy phép tư nhân là 40 giờ. Các quốc gia trung bình để hoàn thành Private Pilot License là khoảng 65 giờ của thời gian bay.

Thời gian của khóa học

6-8 tuần Đối tượng bay sẵn có thời tiết và khả năng sinh viên

Học thuyết

PHẦN I

wr6j
 • YẾU TỐ CƠ BẢN BAY
<li>Kh&aacute;m ph&aacute; h&agrave;ng kh&ocirc;ng</li>
<li>PILOT &#272;&Agrave;O T&#7840;O</li>
<li>C&#416; H&#7896;I H&Agrave;NG KH&Ocirc;NG</li>
<li>GI&#7898;I THI&#7878;U V&#7872; Y&#7870;U T&#7888; CON NG&#431;&#7900;I</li>
<li>m&aacute;y bay H&#7878; TH&#7888;NG</li>
<li>M&aacute;y bay</li>
<li>THE PowerPlant V&Agrave; LI&Ecirc;N QUAN H&#7878; TH&#7888;NG</li>
<li>INSTRUMENTS BAY</li>
<li>NGUY&Ecirc;N T&#7854;C kh&iacute; &#273;&#7897;ng h&#7885;c</li>
<li>B&#7888;N L&#7920;C L&#431;&#7906;NG BAY</li>
<li>&#7892;N &#272;&#7882;NH</li>
<li>Kh&iacute; &#273;&#7897;ng h&#7885;c c&#7911;a v&#7853;n &#273;&#7897;ng BAY</li>

PHẦN II

 • HOẠT ĐỘNG BAY
 • MÔI TRƯỜNG BAY
 • AN TOÀN BAY
 • SÂN BAY
 • ĐỒ THỊ hàng không
 • VÙNG TRỜI
 • THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG VÀ BAY
 • DỊCH VỤ VÀ RADAR ATC
 • THỦ TỤC RADIO
 • NGUỒN THÔNG TIN CHUYẾN BAY

PHẦN III

 • HÀNG KHÔNG THỜI TIẾT
 • METEOROLOTY CHO HOA TIÊU
 • LÝ THUYẾT THỜI TIẾT BASIC
 • MÔ HÌNH DỰ BÁO THỜI TIẾT
 • NGUY THỜI TIẾT
 • DỊCH THỜI TIẾT DỮ LIỆU
 • QUÁ TRÌNH DỰ BÁO
 • BÁO CÁO VÀ DỰ BÁO IN
 • HÀNG THỜI TIẾT GRAPHIC
 • NGUỒN THÔNG TIN THỜI TIẾT

PHẦN IV

 • THI VÀ NAVIGATION
 • Airplane THI
 • ĐOÁN THI
 • TRỌNG LƯỢNG VÀ CÂN
 • MÁY TÍNH MÁY BAY
 • DẪN ĐƯỜNG
 • HOA TIÊU VÀ Reckoning DEAD
 • VOR NAVIGATION
 • ADF NAVIGATION
 • ADVANCED NAVIGATION

PHẦN V

 • LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG PILOT
 • XIN NGUYÊN TỐ CON NGƯỜI
 • HÀNG KHÔNG sinh lý
 • LÀM QUYẾT hàng không
 • FLYING XUYÊN QUỐC GIA
 • QUÁ TRÌNH HOẠCH CHUYẾN BAY
 • CHUYẾN BAY

Thực hành

Giai đoạn I

wrjyety
 • PRE-SOLO
<li>TH&#7858;NG &amp; C&#7844;P</li>
<li>M&#7844;T OFF &amp; &#273;&#7893; / X-WINDS</li>
<li>Tr&egrave;o &amp; descents V&#7898;I TURN</li>
<li>BAY SLOW</li>
<li>Qu&#7847;y h&agrave;ng &amp; ph&#7909;c h&#7891;i</li>
<li>SPIN NH&#7852;N TH&#7912;C</li>
<li>TURN d&#7889;c</li>
<li>KH&Oacute;A h&igrave;nh ch&#7919; nh&#7853;t</li>
<li>S-TURN</li>
<li>TURNS QUANH M&#7896;T &#272;I&#7874;M</li>
<li>KH&#7848;N C&#7844;P HUY&#7870;T</li>
<li>SLIP H&#431;&#7898;NG</li>
<li>Proceedures KH&#7848;N C&#7844;P / GO AROUND</li>
<li>TRAFFIC PATTERN / Touch &amp; GO'S</li>
<li>FIRST, SECOND, v&agrave; solo BA</li>

GIAI ĐOẠN II

 • POST-SOLO
 • SOFT / LĨNH VỰC NGẮN MẤT OFF & đổ bộ
 • VOR NAVIGATION -TRACKING, CHẶN, HEADING KEY
 • CHUYẾN BAY ĐÊM

Giai đoạn III

 • INSTRUMENT THÁI ĐỘ CƠ BẢN
 • THẲNG & CẤP BAY
 • Tốc độ bay CONSTANT trèo / descents
 • TURNS các tiêu đề
 • PHỤC HỒI TỪ THÁI ĐỘ BAY UNUSUAL

<li>RADIO TRUYỀN THÔNG, NAVIGATION, SYSTEMS / PHƯƠNG TIỆN & DỊCH VỤ RADAR</li>

GIAI ĐOẠN IV

 • NƯỚC QUA
 • HOA TIÊU VÀ RECONING DEAD
 • proceedures LOST
 • nắn
 • BAY SAU
 • GIAI ĐOẠN V CHECKRIDE Chuẩn
WRH
Chương trình được giảng dạy bằng:
 • Anh

Xem 3 các khóa học tại Avel Flight School »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng Bảy 2020
Tháng 9 2020
Duration
6 - 8 tuần
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2020
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng Bảy 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Bảy 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date