ACADEMICCOURSES

Xem Các Chương trình cấp Chứng nhận Sau đại học Bán thời gian về Nghiên cứu Năng lượng 2020

Lấy bằng ở một trường đại học khác sau khi bạn đã có một tấm bằng rồi không phải là một chuyện đơn giản. Điều này lý giải tại sao nhiều người đi làm lựa chọn theo học lấy giấy chứng nhận sau đại học để mở rộng kiến thức trong lĩnh vực của mình.  

Việc nghiên cứu năng lượng có ích cho những ai muốn biết về sự hoạt động và tiêu dùng năng lượng. Các chương trình chuyên về năng lượng có thể tập trung vào giảng dạy một loại năng lượng cụ thể, chẳng hạn như mặt trời hoặc gió. Một số chương trình khác có thể giảng dạy về năng lượng thay thế và việc giảm trừ ảnh hưởng bất lợi đến môi trường của các loại năng lượng thông thường.

Yêu cầu thông tin về Các Khóa học Bán thời gian về Nghiên cứu Năng lượng 2020

2 Kết quả trong Nghiên cứu Năng lượng Filter

Sau đại học về năng lượng và khí hậu

University of Antwerp
Chứng nhận sau đại học
Tháng 9 2020
<
Bán thời gian
01 Tháng 9 2020
Anh
Khuôn viên trường

Những thách thức lớn cần giải pháp cấp bách. Tìm hiểu về cả hai, và trở thành một phần của các giải pháp! Biến đổi khí hậu toàn cầu chủ yếu là do khí thải do sử dụng năng lượn ...

Đọc thêm

Chứng chỉ sau đại học về luật năng lượng, luật pháp về biến đổi khí hậu, môi trường và biến đổi khí hậu, liên quan đến ngành năng lượng

Sustainability College Bruges
Chứng nhận sau đại học
<
Toàn thời gian
<
Bán thời gian
Anh
Khuôn viên trường

Chương trình "Nghiên cứu sau đại học về Năng lượng, Châu Âu và Năng lượng So sánh, Luật Môi trường và Biến đổi Khí hậu liên quan đến Năng lượng" sẽ được tổ chức lần đầu tiên t ...

Đọc thêm