Chương trình Quản trị Marketing ABE sẽ cung cấp cho bạn những kỹ năng để xây dựng một sự nghiệp lớn trong lĩnh vực này thú vị và năng động của doanh nghiệp. Bạn sẽ đạt được một sự kết hợp của chuyên môn học thuật và kỹ năng làm việc thực tế, cũng như hiểu rõ ràng các doanh nghiệp nói chung, mà sẽ cho phép bạn để nổi trội trong vai trò tiếp thị.

Sinh viên hoàn thành đầy đủ các khóa học và các Top-Up sẽ được trao Northumbria University Degree

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 2 các khóa học tại Royal Business College »

Khóa học này là Trực tuyến, ở trường
Start Date
Ghi danh mở rộng
Duration
2 - 3 năm
Bán thời gian
Toàn thời gian
Price
5,000 EUR
Có sẵn trong 3 phần
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Ghi danh mở rộng
Hạn cuối hồ sơ