Read the Official Description

Thông tin mấu chốt

 • Mã khóa học: ASS101
 • Thời lượng: 2 tuần
 • Học phí: £ 3945

Tom tăt nội dung chương trinh

Tổ chức văn phòng

 • Lợi ích của tổ chức tốt
 • Các bước tổ chức
 • Hướng dẫn sử dụng văn phòng
 • Quyền hạn và trách nhiệm

Văn phòng hành chính

 • Quản lý văn phòng hành chính
 • Mục tiêu
 • Chức năng
 • Quản lý thông tin

Biểu mẫu Office

 • Điều khiển
 • Mẫu thiết kế
 • Bộ dạng
 • Văn phòng phẩm liên tục

Quản lý hồ sơ

 • Đặc điểm của một hệ thống nộp hồ sơ tốt
 • Lựa chọn hệ thống lập chỉ mục phù hợp
 • Lưu giữ hồ sơ
 • Đánh giá chương trình quản lý hồ sơ

Văn phòng phẩm và vật tư

 • Tiêu chuẩn hóa vật tư văn phòng
 • Quy trình mua hàng
 • Nguyên tắc lưu trữ áp dụng cho nguồn cung cấp
 • Kiểm soát tiêu thụ

Quản lý truyền thông

 • Các rào cản thường gặp trong giao tiếp
 • Giao tiếp hiệu quả
 • Giao tiếp bằng miệng
 • Thông báo bằng văn bản

Báo cáo quản lý

 • Viết báo cáo
 • Các loại báo cáo
 • Mẫu báo cáo
 • Viết trước

Cải thiện công việc và đo lường công việc

 • Nghiên cứu phương pháp
 • Cải tiến phương pháp
 • Sử dụng và ứng dụng lấy mẫu công việc
 • Tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa công việc

Dịch vụ thư ký

 • Văn bằng của thư ký
 • Các loại thư ký
 • Dịch vụ văn thư
 • Dịch vụ lễ tân

Kiểm soát chi phí văn phòng

 • Phương pháp giảm chi phí và tiết kiệm chi phí
 • Thiết lập ngân sách
 • Các loại ngân sách
 • Kiểm soát cao cấp

Khán giả mục tiêu

Việc đào tạo hành chính này phù hợp cho:

 • Trợ lý cá nhân
 • Thư ký
 • Nhân viên quản lý

Kết quả học tập

Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ có thể hiểu được:

 • Tổ chức là một trong những chức năng cơ bản của quản lý.
 • Các chức năng, tính chất và phạm vi hoạt động văn phòng.
 • Cách sử dụng biểu mẫu để hỗ trợ các chức năng cơ bản của việc tiếp nhận, thu thập, sắp xếp và cung cấp thông tin trong văn phòng.
 • Việc quản lý số lượng lớn thư từ và các tài liệu khác được tạo, nhận và lưu trữ trong bất kỳ văn phòng kinh doanh nào.
 • Làm thế nào để kiểm soát nhiều loại văn phòng phẩm và các bài báo khác liên quan đến công việc hàng ngày của một văn phòng hiện đại.
 • Truyền thông là một trong những chức năng cơ bản của một văn phòng, và một quá trình cần thiết cho mọi hình thức kinh doanh.
 • Cách chuẩn bị báo cáo dưới dạng tóm tắt thông tin.
 • Các kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả và năng suất.
 • Yêu cầu của các dịch vụ thư ký và thư ký để quản lý hiệu quả.
 • Làm thế nào để đảm bảo tất cả các chi phí văn phòng phát sinh là hiệu quả.
Program taught in:
Anh

See 131 more programs offered by London Business Training & Consulting »

Last updated September 27, 2018
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 3 4, 2019
Tháng Bảy 1, 2019
Duration
2 tuần
Price
3,945 GBP
By locations
By date
Start Date
Tháng 3 4, 2019
End Date
Tháng 3 15, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng Bảy 1, 2019
End Date
Tháng Bảy 12, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 11 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 11 4, 2019
End Date
Tháng 11 15, 2019
Application deadline
Start Date
Tháng 12 2019
Application deadline

Tháng 3 4, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 3 15, 2019

Tháng Bảy 1, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng Bảy 12, 2019

Tháng 11 2019

Tháng 11 4, 2019

Location
Application deadline
End Date
Tháng 11 15, 2019

Tháng 12 2019