Quản lý sinh thái và thiên nhiên

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Yaroslav the Wise Novgorod State University is the largest state educational institution in the Novgorod region. Among the key management decisions, the adoption and implementation of which led to the ... Đọc thêm

Yaroslav the Wise Novgorod State University is the largest state educational institution in the Novgorod region. Among the key management decisions, the adoption and implementation of which led to the successful position of the university in the Russian market of educational services, first of all, it is necessary to note the construction of NovSU as a regional educational, scientific and innovative complex. Novgorod State University named after Yaroslav the Wise was formed by the Decree of the Council of Ministers of the Russian Federation dated June 30, 1993, on the basis of the two oldest universities in Veliky Novgorod - polytechnic and pedagogical, and also playing an important role in the development of the agricultural region. The purpose of creating NovSU was to combine the diverse experience of training specialists through fundamental research and training at all levels of higher, postgraduate, and additional education in a wide range of natural sciences, humanities, and other areas of science, technology, and culture. Đọc ít hơn
Veliky Novgorod

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.