Đọc Mô tả chính thức

Quản trị Kinh doanh liên kết

Chương trình này bao gồm một bằng cấp và hai chứng chỉ.

Quản trị Kinh doanh Associate , AAS Degree - 62 giờ tín dụng

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên việc làm hoặc tiến bộ trong kinh doanh, ngành công nghiệp, chính phủ, hoặc các tổ chức dịch vụ. Chương trình giảng dạy này nhằm phục vụ nhu cầu của sinh viên muốn vào các vị trí quản lý và giúp những người đã có trong quản lý nâng cao kỹ năng và tiềm năng phát triển của họ. Học sinh có thể học ở một trong bốn lĩnh vực: kế toán, quản lý thông tin kinh doanh, quản lý, hoặc tiếp thị. Chương trình này bao gồm một phần thực tập / hội thảo.

Chương trình giảng dạy 1202

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Moraine Valley Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
62 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date