Quản trị & Lãnh đạo Giáo dục Đại học

Chung

Chương trình mô tả

Chương trình trực tuyến Quản lý Giáo dục Đại học và Lãnh đạo (HEAL) chuẩn bị cho các chuyên gia giáo dục đại học quản lý và lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các Học viện Phục vụ người Tây Ban Nha (HSI), và để nâng cao sự thành công của sinh viên mà họ phục vụ.

Chương trình HEAL đã được Excelencia in Education công nhận là đã tạo ra sự khác biệt tích cực trong thành tích giáo dục của học sinh Latino ở giáo dục đại học.

Cập nhật lần cuối Tháng 11 2020

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn

Giới thiệu về trường

At Adams State, your educational journey isn’t bound by classroom walls. It spills over and blends with your extracurricular interests, student life activities, and the San Luis Valley community-at-la ... Đọc thêm

At Adams State, your educational journey isn’t bound by classroom walls. It spills over and blends with your extracurricular interests, student life activities, and the San Luis Valley community-at-large. We call it The Adams Experience. Ultimately, The Adams Experience is neither a single moment nor a checklist of events. It’s the entirety of your educational journey, a journey that connects what you learn to who you are and have the potential to become. Đọc ít hơn