Đọc Mô tả chính thức

Truyền thống nông nghiệp mạnh mẽ của Pháp cùng với sự đánh giá cao về thực phẩm và rượu vang làm cho nó trở thành điểm đến lý tưởng để học cách quản lý ngành nông nghiệp Pháp và Châu Âu đối phó với nhiều thách thức đối với việc bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các hệ thống lương thực bền vững. Làm cho thế giới của bạn lớp học!
Hoàn hảo cho các kỹ năng đa văn hóa của bạn trong khi thưởng thức vẻ đẹp của Lyon và môi trường xung quanh. Phòng của sinh viên cũng như xây dựng ISARA-Lyon đang ở trung tâm của thị trấn, cho phép dễ dàng truy cập và nhiều cơ hội để khám phá những mặt khác nhau của thành phố. Chương trình học tập: một chương trình toàn diện kéo dài trong 5 tuần bao gồm:

  • Chương trình khoa học dạy bằng tiếng Anh "các hệ thống nông nghiệp và lương thực bền vững": nó bao gồm các khóa học về thực hành sinh thái nông nghiệp, quản lý đa dạng sinh học, và sự đa dạng của các hệ thống thực phẩm, cũng như các chuyến đi nghiên cứu và thực hành về các cơ hội học tập
  • Các khóa học tiếng Pháp và văn hóa, bao gồm cả đi chơi văn hóa môi trường xung quanh của Lyon trong (từ sơ cấp đến mức độ tiên tiến)

Sau khi hoàn thành chương trình, bạn sẽ có thể có được 9 ECTS

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh
Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Sáu 2019
Duration
5 tuần
Toàn thời gian
Price
3,800 EUR
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Sáu 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Sáu 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

IPL SUMMER SCHOOL