Đọc Mô tả chính thức

cảnh quan môi trường là hơn làm cho thế giới xung quanh chúng ta một nơi tuyệt đẹp. Đó là về việc tạo ra môi trường có chức năng thực tế và hài hòa với thiên nhiên. Nó đang phát triển các nhà máy, thiết kế không gian, và cài đặt các thắng cảnh. Các khóa học được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu của cả người làm vườn nhà và người làm vườn chuyên nghiệp muốn đạt được kiến ​​thức nhiều hơn trong cảnh quan môi trường. Các lĩnh vực được hấp dẫn cho những người muốn làm việc trong các ngành nghề ngoài trời, cũng như những ai muốn làm việc với các thiết bị công nghệ cao. chương trình đào tạo này được thiết kế để sinh viên tốt nghiệp, tùy thuộc vào sự quan tâm, khả năng và thành tích của họ, có thể hội đủ điều kiện để làm việc tại một loạt các khả năng.

Tùy chọn sự nghiệp

Arboriculture (Chăm sóc cây), Quản lý cảnh quan thương mại, quy hoạch môi trường, Interiorscape Thiết kế và bảo trì, cảnh quan Thiết kế và lắp đặt, cảnh quan thủy lợi, Cảnh Nhân viên bán hàng, Nursery Chuyên gia / truyền bá, Công viên giám sát, dân cư và sản Bảo trì, bé Doanh số bán lẻ, sản xuất Nursery sỉ

Chuyển

Học sinh có kế hoạch chuyển sang trường đại học bốn năm phải hoàn thành các yêu cầu chính phân chia thấp hơn và mô hình giáo dục phổ thông cho các tổ chức chuyển giao thích hợp và lớn. yêu cầu chính xác cho các tổ chức UC và CSU có thể được tìm thấy trên www.assist.org. Hãy xem một nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin theo yêu cầu của chương trình đào tạo có thể khác nhau giữa các trường đại học chuyển giao.

AS trong sân môi trường, nghề nghiệp

(Certificate of Achievement trong Phong cảnh Xây dựng và thiết kế khái niệm đặc biệt, Cảnh bảo trì đặc biệt, và vườn ươm quản lý đặc biệt cũng trao tặng) chương trình này được thiết kế để sinh viên tốt nghiệp, tùy theo sở thích, khả năng của họ, và thành tích, có thể hội đủ điều kiện để làm việc tại một loạt các năng lực.

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 18 các khóa học tại College of Marin »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date