Chương trình Toán học được thiết kế để chuẩn bị học sinh cho các nghiên cứu sơ cấp trong toán học nói chung và giáo dục hơn nữa trong lĩnh vực toán học liên quan đến nghiên cứu. Một chương trình học hai năm trong toán học có sẵn cho những sinh viên có kế hoạch để có được một liên kết trong độ khoa học bằng cách hoàn thành các yêu cầu NHSC.

Chương trình Kết quả:

 • Áp dụng lý luận và thủ tục toán học cho các vấn đề thế giới thực.
 • Giao tiếp rõ ràng, bằng miệng và bằng văn bản, quá trình mà họ tiếp cận vấn đề, và các kết luận rút ra từ việc giải quyết chúng.
 • Nhận biết sự Roots Lịch sử Toán học, và những cách thức mà Toán học đã ảnh hưởng đến lịch sử của những nỗ lực trí tuệ của con người.
 • Sử dụng phương pháp luận khoa học và phân tích toán học để điều tra các môi trường vật lý và xã hội của họ.
 • Sử dụng công nghệ để tính toán, đồ thị, và phân tích dữ liệu.
 • Đánh giá cao lịch sử và văn hóa của Nueta, Hidatsa, và người Sahnish.

Yêu cầu khóa học chuyên nghiệp

 • MA 129 Basic Linear Algebra
 • MA 165 Calculus I
 • MA 166 Calculus II
 • MA 210 tiểu kê
 • MA 280 Cao đẳng Hình học
 • MA tự chọn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 5 các khóa học tại Nueta Hidatsa Sahnish College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ
Hạn cuối hồ sơ
Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date