Các Chương trình Công Nghệ Ghi Bằng là một chương trình thực hành sự nghiệp giáo dục mà phát triển kỹ năng quan trọng trong kỹ thuật âm thanh, sống tăng cường âm thanh, âm thanh cho phim, truyền hình và chơi game. Chương trình dạy những điều cơ bản âm thanh cần thiết để thiết kế bất kỳ loại âm nhạc và âm thanh, từ buổi hòa nhạc rock để ghi âm cổ điển, những cảnh phim để trò chơi video. Được chấp nhận vào chương trình Công nghệ sỹ ghi là chỉ phỏng vấn.

AS Bằng Cấp Sinh viên Kết quả học tập

Học sinh hoàn tất Công Nghệ Ghi Bằng cấp sẽ:

  1. Triển lãm thành thạo trong hoạt động kỹ thuật, truyền thông, và sản xuất trong phòng thu.
  2. Chứng minh thông thạo nền tảng hoạt động máy tính và sử dụng nhiều ứng dụng phần mềm.
  3. Hội nhập thành công như các chuyên gia vào ngành công nghiệp giải trí bằng cách chứng minh năng lực trong kinh doanh âm nhạc, Âm, Nghe quan trọng và sống âm thanh gia cố.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại Citrus College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date