Sư về khoa học: thẩm mỹ

Citrus College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Sư về khoa học: thẩm mỹ

Citrus College

Các Chương trình thẩm mỹ của học dẫn đến một Associate of Science Degree. Điều này đòi hỏi mức độ thành công của 55 đơn vị của các môn học. Hoàn thành mức độ này cũng sẽ chuẩn bị cho học sinh được đủ điều kiện để Hội đồng Nhà nước kiểm tra Thẩm Mỹ, kiếm được một giấy chứng nhận và trở thành một thẩm mỹ được cấp phép.

Mức độ này đòi hỏi phải đáp ứng các yêu cầu giáo dục và trình độ Citrus College chung kết hợp với hoàn thành (điểm "C" trở lên) trong những yêu cầu quan trọng.

AS Bằng Cấp Sinh viên Kết quả học tập

Học sinh hoàn thành Bằng Thẩm Mỹ AS sẽ:

  • Hãy chuẩn bị để vượt qua kỳ thi Hội đồng Nhà nước và có được cấp giấy phép tiểu bang California.
  • Được đào tạo thành công trong việc nghiên cứu: cắt tóc, Nhuộm, đào tạo hóa học, da / móng tay, tạo mẫu tóc và thẩm mỹ viện thành công. Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên làm việc chuyên nghiệp.
Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
Bán thời gian
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - Los Angeles, California
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Los Angeles, California
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ