Xây dựng và Thiết kế Công nghệ bao gồm các chuyên ngành như Kiến trúc Hình ảnh và máy tính tạo ra (CGI). Học sinh cần phải hoàn tất các khóa học cốt lõi và một khu vực nhấn mạnh:

Kiến trúc nhấn mạnh: nguyên tắc và CAD thiết kế được áp dụng cho các vấn đề kiến ​​trúc, kiến ​​trúc cảnh quan và quy hoạch đô thị. Phương pháp thích hợp và hiệu quả của phác thảo, câu chuyện nội trú, mô hình và thuyết trình nhiều mặt được khám phá. Nhấn mạnh vào thiết kế, xây dựng mã số và sức khỏe, an toàn và phúc lợi của môi trường xây dựng luôn luôn giữ trong tâm trí rằng, "Kiến trúc thông thường chiếm không gian và kiến ​​trúc đặc biệt kỷ niệm không gian."

Cơ hội việc làm: Mới tốt nghiệp - CAD người / Thiết kế Người

Hình ảnh máy tính tạo ra (CGI) nhấn mạnh: cung cấp cho các chuyên ngành như Kiến trúc, máy tính tạo ra Hình ảnh (CGI), Kỹ thuật, ngành công nghiệp giải trí và hoạt hình. Nguyên tắc thiết kế, CAD và hệ thống hình ảnh động được áp dụng cho các vấn đề trong hoạt hình, kiến ​​trúc, ngành công nghiệp giải trí, kiến ​​trúc cảnh quan, quy hoạch đô thị và kỹ thuật. Nhấn mạnh vào các phương pháp thích hợp và hiệu quả của sản xuất kỹ thuật số, phác thảo, câu chuyện nội trú, các mô hình kỹ thuật số 3D, hình ảnh động và trình bày nhiều mặt '

Cơ hội Employment: Mới - Animation Modeler.

AS Bằng Cấp Sinh viên Kết quả học tập

Học sinh hoàn thành việc thiết kế và soạn thảo Công nghệ sẽ AS Bằng cấp:

  1. Mô tả kiến ​​trúc, máy tính tạo ra hiệu quả Hình ảnh (CGI) và kỹ thuật soạn thảo bao gồm truyền thông đồ họa của thiết kế và bản vẽ kỹ thuật, định hướng thiết kế và bản vẽ kỹ thuật, và quyết định quá trình thiết kế và bản vẽ kỹ thuật làm.
  2. Chứng tỏ khả năng sử dụng công nghệ để chuẩn bị kiến ​​trúc, máy tính tạo ra Hình ảnh (CGI), Computer Aided vẽ (CAD), và thuyết trình đa phương tiện. Ước tính thời gian, vật chất, lao động và thiết bị cần thiết cho chuyên môn này.
  3. Thể hiện kỹ thuật lập kế hoạch và quản lý kiến ​​trúc, máy tính tạo ra Hình ảnh (CGI) và kiểm soát tài liệu thiết kế và bản vẽ kỹ thuật làm việc.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 8 các khóa học tại Citrus College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
Trường liên hệ
Bán thời gian
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date