Sư về nghệ thuật trong nghệ thuật tự do

Nueta Hidatsa Sahnish College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Sư về nghệ thuật trong nghệ thuật tự do

Nueta Hidatsa Sahnish College

Chương trình được thiết kế để cung cấp cho sinh viên cơ hội để có được các nguyên tắc cơ bản, kỹ năng, và các thông tin trong các lĩnh vực chính của nghiên cứu. Nó chuẩn bị cho sinh viên chuyển đến một trường đại học bốn năm. Nghệ thuật sinh viên tự do sẽ phát triển một sự hiểu biết về truyền thống văn hóa lớn.

Liberal Arts Program Kết quả:

 • Sử dụng các kỹ năng tư duy phê phán để xác định vấn đề, quá trình lựa chọn thay thế, và chọn giải pháp phù hợp.
 • Sử dụng các khái niệm toán học và lý luận để giải quyết vấn đề trong thế giới thực.
 • Thể hiện kỹ năng viết và nói để giao tiếp hiệu quả.
 • Hiểu các khái niệm cơ bản của hành vi và mối tương quan giữa các xã hội con người và nền văn hóa toàn cầu.
 • Hiểu biết về các chủ đề truyền thống lớn và khái niệm của nền văn hóa Mandan, Hidatsa, và Arikara.
 • Công nhận sự đóng góp của các nghệ thuật và nhân văn đến với thế giới của những ý tưởng.
 • Khám phá những môi trường vật lý và xã hội bằng cách sử dụng các công cụ và phương pháp khoa học.

Các khóa học Yêu cầu chuyên môn:

 • Lịch sử / Nhân Văn / Ngôn ngữ / Triết học
 • Nghệ thuật
 • Math / Computer Science / Khoa học
 • Kinh tế / Địa lý / Khoa học Chính trị
 • Tâm lý học / Xã hội học / Công Tác Xã Hội
 • kinh doanh
 • Môn tự chọn
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Locations
Hoa Kỳ - New Town, North Dakota
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Williston, North Dakota
Ngày bắt đầu : Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - New Town, North Dakota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Hoa Kỳ - Williston, North Dakota
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ