Học kỳ đầu tiên

 • ENG-105 Thành phần I
 • BIO-202 Biology tôi
 • CHM-166 chung Hóa học I
 • SDV-199 Cao đẳng Essentials
 • MAT-210 Calculus I * ^

Học kỳ thứ hai

 • ENG-106 Thành phần II
 • BIO-203 Sinh học II
 • CHM-176 chung Hóa II
 • MAT-156 Giới thiệu về thống kê

Học kỳ thứ ba

 • SPC-112 nói trước công chúng
 • CHM-263 Hóa học hữu cơ I
 • PHY-162 Cao đẳng Vật lý I
 • Nhân Văn / Khoa học xã hội

Thứ tư Học kỳ

 • CHM-273 Hóa học hữu cơ II
 • PHY-172 Cao đẳng Vật lý II
 • Nhân Văn / Khoa học xã hội
 • BIO-186 Vi sinh vật

*mức độ toán học thích hợp cần thiết trước khi đăng ký vào bất kỳ lớp toán. Xem Danh mục NIACC cho danh sách Nhân Văn / Khoa học Xã hội các khóa học.

^Đại học bang Iowa Yêu cầu MAT-216 Calculus II cũng được thực hiện.

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho các yêu cầu cụ thể của họ hoặc kiểm tra với nhân viên tư vấn NIACC / cố vấn cho kế hoạch chuyển tiếp.

 • AS Bằng được đáp ứng với lịch trình mẫu này. Yêu cầu chung Giáo dục sẽ cần phải được hoàn thành ở hầu hết các tổ chức chuyển giao.
 • Kiểm tra với tổ chức chuyển giao cho ngoại ngữ và đa dạng yêu cầu.
 • Yêu cầu nhập học khác nhau từng trường. Liên hệ với các tổ chức chuyển giao hoặc kiểm tra với nhân viên tư vấn NIACC / cố vấn để được hỗ trợ.
 • Lịch trình đề nghị phụ thuộc vào mức độ tham gia của các học sinh.
 • Chiến lược cho Academic Success / Cao đẳng Chiến lược Reading khuyến khích.
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 40 các khóa học tại North Iowa Area Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date