Thợ điện

Chung

Luyện thi

Khám phá những khóa học khác nhau để đảm bảo bạn được chuẩn bị tốt nhất cho các bài thi, để đạt điểm cao nhất trong khả năng của bạn.
Đọc thêm

StudentTests

Tìm hiểu các bài kiểm tra cho sinh viên đối với tuyển sinh cấp đại học.
Đọc thêm

Khoản vay cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về tài chính và khoản vay cho sinh viên để hỗ trợ quá trình học tập của bạn.
Đọc thêm

Nhà ở cho sinh viên

Khám phá những lựa chọn khác nhau về chỗ ở cho sinh viên trên khắp thế giới.
Đọc thêm

Giới thiệu về trường

Carlton Trail College is one of Saskatchewan’s leading training and educational institutions. From the programs we offer to the services we provide, we are dedicated to helping you achieve your educat ... Đọc thêm

Carlton Trail College is one of Saskatchewan’s leading training and educational institutions. From the programs we offer to the services we provide, we are dedicated to helping you achieve your education, career, and training goals. Our commitment to delivering exceptional training and educational programs helps to ensure the success of the individual, the business, and the region. We work hard to engage the communities we serve. We partner with businesses, industries, and communities, including the region’s First Nations, to address specific educational and training needs. Our programs can be customized and delivered on-site, or at one of our facilities. Đọc ít hơn

Học bổng Keystone

Khám phá các lựa chọn mà chương trình học bổng của chúng tôi có thể mang lại cho bạn.