Đọc Mô tả chính thức

Chương trình này phát triển năng lực và kỹ năng về tổ chức và quản lý, thủ tục kinh doanh, kỹ thuật lãnh đạo và các khía cạnh cơ bản của quản trị kinh doanh. Chương trình này chuẩn bị cho học sinh vào các vị trí nhập cảnh trong kinh doanh.

Sinh viên hiện đang theo học nên kiểm tra việc kiểm tra trình độ của mình để biết thông tin về khóa học và chương trình cụ thể. Sinh viên cũng nên tham khảo với tư vấn viên hoặc cố vấn về các thông tin cụ thể của chương trình.

Lớp học bắt buộc

 • Nguyên tắc / Thực tiễn Kinh doanh
 • Toán cho Kinh doanh & Công nghiệp
 • các ứng dụng kinh doanh máy tính
 • Nguyên tắc của thị
 • kỹ năng viết kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Chiến lược quảng cáo
 • Hành vi tổ chức
 • Bán hàng chuyên nghiệp
 • Khái niệm Marketing trên Internet
 • Các chiến lược kinh doanh điện tử
 • Kinh doanh tập
 • Kinh tế vi mô
 • Cao đẳng Viết I
 • chánh sách khoa học
 • Sức khoẻ / Thể dục
 • Chương trình khóa học tự chọn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Kalamazoo Valley Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng Năm 2019
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
6,576 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019, Tháng 1 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019, Tháng 1 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date