Tiếp thị bằng liên kết

Kalamazoo Valley Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Tiếp thị bằng liên kết

Kalamazoo Valley Community College

Chương trình này phát triển năng lực và kỹ năng về tổ chức và quản lý, thủ tục kinh doanh, kỹ thuật lãnh đạo và các khía cạnh cơ bản của quản trị kinh doanh. Chương trình này chuẩn bị cho học sinh vào các vị trí nhập cảnh trong kinh doanh.

Sinh viên hiện đang theo học nên kiểm tra việc kiểm tra trình độ của mình để biết thông tin về khóa học và chương trình cụ thể. Sinh viên cũng nên tham khảo với tư vấn viên hoặc cố vấn về các thông tin cụ thể của chương trình.

Lớp học bắt buộc

 • Nguyên tắc / Thực tiễn Kinh doanh
 • Toán cho Kinh doanh & Công nghiệp
 • các ứng dụng kinh doanh máy tính
 • Nguyên tắc của thị
 • kỹ năng viết kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Chiến lược quảng cáo
 • Hành vi tổ chức
 • Bán hàng chuyên nghiệp
 • Khái niệm Marketing trên Internet
 • Các chiến lược kinh doanh điện tử
 • Kinh doanh tập
 • Kinh tế vi mô
 • Cao đẳng Viết I
 • chánh sách khoa học
 • Sức khoẻ / Thể dục
 • Chương trình khóa học tự chọn
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng Năm 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
6,576 USD
Locations
Hoa Kỳ - Kalamazoo, Michigan
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019, Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019, Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Kalamazoo, Michigan
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ