Đọc Mô tả chính thức

Tiếp thị và Quản lý, AAS

Chương trình này được thiết kế để cung cấp cho sinh viên công ăn việc làm hoặc tiến bộ bước đầu trong các doanh nghiệp liên quan đến tiếp thị hàng hoá hoặc dịch vụ. Chương trình này chuẩn bị cho sinh viên cơ hội nghề nghiệp như quản lý cửa hàng, bộ phận và quản lý bộ phận, quản lý sản phẩm, quản lý nhà kho và đại lý mua hàng. Các vị trí quản lý khác nhau trong các lĩnh vực như kế hoạch sản xuất và sản xuất, quảng cáo, bán hàng, bán lẻ, bán buôn, phân phối, nghiên cứu người tiêu dùng, quyền sở hữu doanh nghiệp nhỏ và quản trị kinh doanh nói chung. Một tính năng quan trọng của chương trình này là thành phần thực tập / hội thảo. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, việc làm của các chuyên gia tiếp thị và quản lý dự kiến ​​sẽ tăng lên cho đến năm 2018. Việc làm cho người giám sát bán hàng và quản lý mà không có học vị cao đẳng được kỳ vọng sẽ rất cạnh tranh. Một số công ty bán lẻ đã bắt đầu yêu cầu nhân viên bán hàng báo cáo trực tiếp cho nhân viên quản lý cấp cao, bỏ qua quản lý cấp bộ phận. Nhiều công việc mở sẽ xảy ra như giám sát viên có kinh nghiệm và quản lý di chuyển vào các cấp quản lý cao hơn.

62 giờ tín dụng

Chương trình giảng dạy 1238

Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 14 các khóa học tại Moraine Valley Community College »

Khóa học này là Campus based
Start Date
Tháng 9 2019
Duration
62 giờ
Toàn thời gian
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date