Trò chơi lý thuyết mùa hè khóa học

Queen Mary University Summer School

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Trò chơi lý thuyết mùa hè khóa học

Queen Mary University Summer School

Tổng quan

Khóa học này cung cấp cho bạn một giới thiệu về lý thuyết trò chơi, một khuôn khổ để nghiên cứu tình huống của sự phụ thuộc lẫn nhau về chiến lược. Bạn sẽ được mô tả như thế nào để mô tả và phân tích tình huống như vậy chính thức, cũng như cách lý thuyết có thể được áp dụng trong kinh tế, khoa học chính trị, luật, và ở nơi khác.

Trường này cung cấp các chương trình về:
  • Anh


Cập nhật lần cuối December 19, 2017
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng Bảy 2019
Duration
Thời hạn
150 giờ
Toàn thời gian
Price
Giá
1,499 GBP
Locations
Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland - London, England
Ngày bắt đầu : Tháng Bảy 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates