Sinh viên hiện đang theo học nên kiểm tra việc kiểm tra trình độ của mình để biết thông tin về khóa học và chương trình cụ thể. Sinh viên cũng nên tham khảo với tư vấn viên hoặc cố vấn về các thông tin cụ thể của chương trình.

Lớp học bắt buộc

 • Hóa học chung tôi
 • Vẽ kỹ thuật với AutoCAD
 • AutoCAD
 • Cao đẳng Viết I
 • Viết về trường Cao đẳng II: Văn học
 • Precalculus / Trigonometry
 • Calculus 1 & Geometry Phân tích
 • Cao đẳng Vật lý tôi
 • Vật lý kỹ thuật I
 • Cao đẳng Vật lý II
 • Vật lý kỹ thuật II
 • Nhân văn
 • chánh sách khoa học
 • Khoa học xã hội
 • Sức khoẻ / Thể dục
 • Các khóa học tự chọn của ART
 • Các môn học tự chọn
Chương trình được giảng dạy bằng:
Anh

Xem 17 các khóa học tại Kalamazoo Valley Community College »

Khóa học này là ở trường
Start Date
Tháng 9 2019
Tháng 1 2020
Tháng Năm 2020
Duration
2 năm
Toàn thời gian
Price
6,576 USD
Theo địa điểm
Theo ngày
Start Date
Tháng 9 2019, Tháng 1 2020, Tháng Năm 2020
Hạn cuối hồ sơ

Tháng 9 2019, Tháng 1 2020, Tháng Năm 2020

Location
Hạn cuối hồ sơ
End Date