Văn bằng liên kết kiến ​​trúc

Kalamazoo Valley Community College

Mô tả chương trình

Đọc Mô tả chính thức

Văn bằng liên kết kiến ​​trúc

Kalamazoo Valley Community College

Sinh viên hiện đang theo học nên kiểm tra việc kiểm tra trình độ của mình để biết thông tin về khóa học và chương trình cụ thể. Sinh viên cũng nên tham khảo với tư vấn viên hoặc cố vấn về các thông tin cụ thể của chương trình.

Lớp học bắt buộc

 • Hóa học chung tôi
 • Vẽ kỹ thuật với AutoCAD
 • AutoCAD
 • Cao đẳng Viết I
 • Viết về trường Cao đẳng II: Văn học
 • Precalculus / Trigonometry
 • Calculus 1 & Geometry Phân tích
 • Cao đẳng Vật lý tôi
 • Vật lý kỹ thuật I
 • Cao đẳng Vật lý II
 • Vật lý kỹ thuật II
 • Nhân văn
 • chánh sách khoa học
 • Khoa học xã hội
 • Sức khoẻ / Thể dục
 • Các khóa học tự chọn của ART
 • Các môn học tự chọn
Trường này cung cấp các chương trình về:
 • Anh
Thời gian và Giá
Khóa học này là ở trường
Start Date
Ngày bắt đầu
Tháng 1 2019
Tháng Năm 2019
Tháng 9 2019
Duration
Thời hạn
2 năm
Toàn thời gian
Price
Giá
6,576 USD
Locations
Hoa Kỳ - Kalamazoo, Michigan
Ngày bắt đầu : Tháng 1 2019, Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ
Dates
Tháng 1 2019, Tháng Năm 2019, Tháng 9 2019
Hoa Kỳ - Kalamazoo, Michigan
Hạn cuối hồ sơ Trường liên hệ
Ngày kết thúc Trường liên hệ