Keystone logo

172 A-level Các chương trình 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • A-level
Các lĩnh vực nghiên cứu
  Báo chí và Truyền thông đại chúng (0)
 • Chăm sóc y tế (6)
 • Kĩ năng đời sống (0)
 • Du lịch và Khách sạn (1)
 • Dạy nghề (6)
 • Giao thông và vận tải hàng hóa (0)
 • Hàng không (3)
 • Khoa học môi trường/năng lượng (1)
 • Khoa học tự nhiên (43)
 • Khoa học xã hội (5)
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

A-level Các chương trình Giải thích

Đạt được điểm cao về trình độ A rất quan trọng đối với sinh viên người Anh muốn vào đại học. Học viện cao học sử dụng các kết quả của những kỳ thi này để quyết định liệu một học sinh có chuẩn bị để học tập tại chương trình của họ.