Keystone logo

4 A-levels Các chương trình trong Lịch sử cổ đại trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Tổng quat

Học về văn hoá trong quá khứ và ảnh hưởng của họ đối với các nền văn minh hiện đại ngày thường là trọng tâm của một chương trình lịch sử cổ đại. Các khóa học trong một chương trình có thể bao gồm cấu trúc chính trị của Hy Lạp, các văn bản La Mã, nghiên cứu ngôn ngữ Latin và niềm tin tôn giáo.

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, thường được gọi là Vương quốc Anh và Anh, là một nhà nước có chủ quyền nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của lục địa châu Âu.Hai trường đại học nổi tiếng nhất (và lâu đời nhất) là Oxford và Cambridge (thường được gọi là Oxbridge bởi nhiều người Anh) Anh cũng có một số tổ chức đẳng cấp thế giới khác, bao gồm một số ở London (đặc biệt là trường Imperial College, London School of Economics, Đại học Luân Đôn và King 's College London, tất cả là một phần của Đại học London)

A-levels là bài kiểm tra các sinh viên tại Vương quốc Anh tham gia để có được vào trường đại học. Mỗi bài kiểm tra bao gồm một chủ đề khác nhau, và điểm số của một học sinh có thể giúp anh ta hoặc cô ấy chọn một khu vực để học cao hơn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • A-levels
  • Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland
  • Nhân văn học
  • Lịch sử
  • Lịch sử cổ đại
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập